หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สรุปรายงาน ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

สรุปยอดการเรียกเก็บและการชำระของสมาชิก
ปี พ.ศ. รอบเรียกเก็บเงิน ยอดสมาชิก
ค้างชำระ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25626201
291
6202
634
6203
2384
-6205
4265
6206
5176
6207
7200
6208
9098
6209
13455
---42,503
25616101
0
6102
0
6103
0
6104
0
6105
0
6106
0
6107
5
6108
8
6109
9
6110
23
6111
37
6112
84
166
รวม 42,669
[ กลับหน้าเดิม ] | [ รายงานแบบเดิม ]


ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
http://www.khc.in.th