หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สรุปรายงาน ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

สรุปยอดการเรียกเก็บและการชำระของสมาชิก
ปี พ.ศ. รอบเรียกเก็บเงิน ยอดสมาชิก
ค้างชำระ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25646401
7641
6402
9664
6403
12933
---------30,238
25636301
17
6302
22
6303
26
6304
83
6305
133
6306
291
6307
475
6308
719
6309
1931
6310
2913
6311
4459
6312
5793
16,862
25626201
0
6202
0
6203
0
-6205
0
6206
0
6207
0
6208
1
6209
6
6210
9
6211
13
6212
13
42
รวม 47,142
[ กลับหน้าเดิม ] | [ รายงานแบบเดิม ]


ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
http://www.khc.in.th