หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สรุปรายงาน ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

สรุปยอดการเรียกเก็บและการชำระของสมาชิก
ปี พ.ศ. รอบเรียกเก็บเงิน ยอดสมาชิก
ค้างชำระ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25626201
3198
6202
4828
6203
7260
-6205
12045
-------27,331
25616101
0
6102
0
6103
0
6104
0
6105
0
6106
1
6107
16
6108
22
6109
34
6110
181
6111
466
6112
2733
3,453
25606001
0
6002
0
6003
0
6004
0
6005
0
6006
0
6007
0
6008
0
6009
0
6010
0
6011
0
6012
0
0
25595901
0
-5903
0
5904
0
5905
0
5906
0
5907
0
5908
0
5909
0
-5911
0
5912
0
0
2558-5802
0
-5804
0
-5806
0
-5808
0
5809
0
5810
0
5811
0
5812
0
0
25575701
0
--5704
0
5705
0
-5707
0
5708
0
5709
0
5710
0
5711
0
5712
0
0
รวม 30,784
[ กลับหน้าเดิม ] | [ รายงานแบบเดิม ]


ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
http://www.khc.in.th