หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สรุปรายงาน ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

สรุปยอดการเรียกเก็บและการชำระของสมาชิก
ปี พ.ศ. รอบเรียกเก็บเงิน ยอดสมาชิก
ค้างชำระ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2564------------0
25636301
54
6302
80
6303
132
6304
484
6305
721
6306
1811
6307
3169
6308
4557
6309
6072
6310
8023
6311
9513
6312
12633
47,249
25626201
0
6202
0
6203
0
-6205
0
6206
0
6207
0
6208
2
6209
8
6210
18
6211
24
6212
22
74
รวม 47,323
[ กลับหน้าเดิม ] | [ รายงานแบบเดิม ]


ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
http://www.khc.in.th