หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สรุปรายงาน ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

สรุปยอดการเรียกเก็บและการชำระของสมาชิก
ปี พ.ศ. รอบเรียกเก็บเงิน ยอดสมาชิก
ค้างชำระ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25636301
485
6302
947
6303
1536
6304
3214
6305
4562
6306
5846
6307
7944
6308
9855
6309
13134
---47,523
25626201
0
6202
0
6203
0
-6205
0
6206
1
6207
3
6208
8
6209
32
6210
48
6211
103
6212
167
362
รวม 47,885
[ กลับหน้าเดิม ] | [ รายงานแบบเดิม ]


ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
http://www.khc.in.th